Side Navigation

X

STEP 3

1.การถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


2.การฝากเงินเข้าพอร์ตหุ้น

 


SCB ธนาคารไทยพาณิชย์

*REF 1 : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 

*REF 2 : เลขที่บัญชีพอร์ต

 

 


KTB ธนาคารกรุงไทย

*REF 1 : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 

*REF 2 : เลขที่บัญชีพอร์ต

 


>> GO TO STEP 4  << 

You May Also Like

Comments

Leave a Comment